دانلود نوحه دوست دارم کز غم جانسوز عاشورا بمیرم

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: دوست دارم کز غم جانسوز عاشورا...

دانلود نوحه به سر و سینه بر زن که ز نو شد محرم (نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود:  به سر و سینه بر زن که ز نو شد محرم (نوحه قدیمی ب...

دانلود نوحه کوفیان بر دل ما چنگ زدند

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: کوفیان بر دل ما چن...

دانلود نوحه دیده بگشا ای پدر جان حال زارم کن نظاره

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود:  دیده بگشا ای پدر جان حال زارم کن ...

دانلود نوحه امد محرم ماه غم هنگام افغان و الم (واحد قدیمی بوشهر)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: امد محرم ماه غم هنگام افغان و الم (واحد قدیمی ...

دانلود نوحه بین عمه را پریشان بابا مرو به میدان بابا مرو به میدان

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بین عمه را پریشان بابا مرو به میدان بابا مرو به...

دانلود نوحه کربلا خاک تو گلزار شهیدان میشود

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: کربلا خاک تو گلزار شهیدان...

دانلود نوحه مرغ دلم میزند پر به هوای حسین میبردم کوه به کوه شور نوای حسین

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: مرغ دلم میزند پر به هوای حسین میبردم کوه به کوه شور نوا...

دانلود نوحه چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزلها (الا یا ایها الساقی)

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزلها (الا یا ایها ا...

دانلود نوحه قتل شاهنشه کون و مکان است کیفیت بالا (نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: قتل شاهنشه کون و مکان است کیفیت بالا (نوحه قدیمی ب...

دانلود نوحه تشنه ترین سوار کربلایی ساقی تشنه کام خیمه هایی

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: تشنه ترین سوار کربلایی ساقی تشنه کام خیم...

دانلود نوحه سایه ات باشد بر سر زینب میدهی تسکین خاطر زینب

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: سایه ات باشد بر سر زینب میدهی تسکین خاط...

دانلود نوحه ای به سر دست همه هست من .(واحد بسیار زیبا حتما گوش کنید)

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ای به سر دست همه هست من .(واحد بسیار زیبا حتما گوش...

دانلود نوحه روز و شب ماه محرم به حسین میگرید

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: روز و شب ماه محرم به حسین می...

دانلود نوحه نوجوانی وفادارم اذن میدان بده عمو

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: نوجوانی وفادارم اذن میدان ب...