دانلود نوحه این زمین میقات مردان خداست

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: این زمین میقات مردان...

دانلود نوحه دست بریده مشک دریده کو علمت ای سردارم

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: دست بریده مشک دریده کو علمت ای ...

دانلود نوحه بر سر نیزه سری دیده گریان نگران

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بر سر نیزه سری دیده گریان...

دانلود نوحه تموم زندگیم مال حسینه دلم همواره دنبال حسینه

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: تموم زندگیم مال حسینه دلم همواره دنبال...

دانلود نوحه درد دلم را گوش کن مولا حسین جان خواهم بگویم قصه شام غریبان

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: درد دلم را گوش کن مولا حسین جان خواهم بگویم قصه شام ...

دانلود نوحه شام غریبانه غربت نهایی ماست (یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شام غریبانه غربت نهایی ماست (یکی بود یکی نبود زیر گنبد...

دانلود نوحه زینبم من زینبم من رو به تو اورده ام

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: زینبم من زینبم من رو به تو او...

دانلود نوحه کاروانی با رشادت میرود سوی معراج شهادت میرود

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: کاروانی با رشادت میرود سوی معراج شهادت...

دانلود نوحه چراغ شام و سحرم

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: چراغ شام و ...

دانلود نوحه ای شهیدی که مطهر همه دلها کردی (اهنگ نوبت جنگ بخشو)

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ای شهیدی که مطهر همه دلها کردی (اهنگ نوبت جنگ...

دانلود نوحه چه شبها را به بالینت پسر جان تا سحر کردم (نونهال من بیا) دوضرب

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: چه شبها را به بالینت پسر جان تا سحر کردم (نونهال من بیا)...

دانلود نوحه بسوز ای دل که امروز اربعین است

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بسوز ای دل که امروز اربع...

دانلود نوحه شب شام غریبان و شب تنهایی زینب رسیده

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شب شام غریبان و شب تنهایی زینب...

دانلود نوحه در سینه دارم داغی نهفته کز تشنه کامی اضغر نخفته

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: در سینه دارم داغی نهفته کز تشنه کامی اضغر...

دانلود نوحه الوداع الوداع امشب شب عاشورا (نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: الوداع الوداع امشب شب عاشورا (نوحه قدیمی ب...