دانلود نوحه گشته وارد کربلا زینب مضطر (نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: گشته وارد کربلا زینب مضطر (نوحه قدیمی ب...

دانلود نوحه سوز اه ناله ات دلخراش و غم فزاست عمه جان اینجا کجاست از فخری

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: سوز اه ناله ات دلخراش و غم فزاست عمه جان اینجا...

دانلود نوحه باز شور اربعین است ماتم فرزند زهرا جانثار راه دین است

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: باز شور اربعین است ماتم فرزند زهرا جانثار راه د...

دانلود نوحه عموتان جان من است جان جانان من است

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: عموتان جان من است جان جانان ...

دانلود نوحه سلام ای کشته شمشیر و خنجرها

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: سلام ای کشته شمشیر و ...

دانلود نوحه به کربلا اب روان قیمت جان شد حنجر اضغر هدف تیر و کمان شد

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: به کربلا اب روان قیمت جان شد حنجر اضغر هدف تیر و ک...

دانلود نوحه بر لب دریا لب دریا دلان خشکیده است به همراه علمدار عباس است

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بر لب دریا لب دریا دلان خشکیده است به همراه علمدار عب...

دانلود نوحه بنگر ای ماه لقا پدر افتاده ز پا با اهنگی متفاوت

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بنگر ای ماه لقا پدر افتاده ز پا با اهنگی ...

دانلود نوحه شد اربعین عاشقان دلها زیارت نامه شد یک اربعین غم نامه شد

نوشته شده توسط:Admin | ۳ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شد اربعین عاشقان دلها زیارت نامه شد یک اربعین غم ن...

دانلود نوحه شیعه از نو شد قتل سبط پیامبر بزنید بر سر(نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شیعه از نو شد قتل سبط پیامبر بزنید بر سر(نوحه قدیمی ب...

دانلود نوحه شیعه ماه غم امد موسم ماتم امد (نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شیعه ماه غم امد موسم ماتم امد (نوحه قدیمی ب...

دانلود نوحه جز دلم کس نکند دلبری با دلبر من .اجرا با اهنگی متفاوت درتهران

نوشته شده توسط:Admin | ۴ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: جز دلم کس نکند دلبری با دلبر من .اجرا با اهنگی متفاوت د...

دانلود نوحه تو همان خون خدایی ای شهید کربلا همه جا با شهدایی

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: تو همان خون خدایی ای شهید کربلا همه جا با ...

دانلود نوحه پایان ندارد این غصه و غم ساحل ندارد این بحر ماتم

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: پایان ندارد این غصه و غم ساحل ندارد این بح...

دانلود نوحه این عزای شاهدین است یا که روز محشر است

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: این عزای شاهدین است یا که روز مح...