دانلود نوحه بی مشک و بی دست یا رب چه سان خیمه رود عباس عباس

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بی مشک و بی دست یا رب چه سان خیمه رود عبا...

دانلود نوحه من در این صحرای خون غسل شهادت کرده ام

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: من در این صحرای خون غسل شهادت ک...

دانلود نوحه رفتی چو غریبانه پیغمبر از این خانه

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: رفتی چو غریبانه پیغمبر از ای...

دانلود نوحه دید عباس که گردیده حسین شبه علی بی کس و یاور(بحرطویل)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: دید عباس که گردیده حسین شبه علی بی کس و یاور(بح...

دانلود نوحه حرم خبر ندارد شبم سحر ندارد چه سان روم به خیمه

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: حرم خبر ندارد شبم سحر ندارد چه سان روم ب...

دانلود نوحه گریه هایم اگر چه پنهانیست چشمهایم اگر چه بارانیست

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: گریه هایم اگر چه پنهانیست چشمهایم اگر چه با...

دانلود نوحه دیده بگشا بروی من نیمه جانم علی اضغر چه شد ان غنچه پرپر

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: دیده بگشا بروی من نیمه جانم علی اضغر چه شد ان غنچ...

دانلود نوحه صحنه ای غم انگیز است کربلا و عاشورا قتلگاه خونین و اه و ناله زهرا

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: صحنه ای غم انگیز است کربلا و عاشورا قتلگاه خونین و اه و نال...

دانلود نوحه کوفیان بر دل ما چنگ زدنند پیش چشمم به سرت سنگ زدند

نوشته شده توسط:Admin | ۳ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: کوفیان بر دل ما چنگ زدنند پیش چشمم به سرت سن...

دانلود نوحه تکیه ها را باز هم برپا کنید راه اشک دیده ها را وا کنید

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: تکیه ها را باز هم برپا کنید راه اشک دیده ها را و...

دانلود نوحه بیا زینب دم اخر کنارم که سوی جنت حق رهسپارم (رخت عزا)

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بیا زینب دم اخر کنارم که سوی جنت حق رهسپارم (رخ...

دانلود نوحه اسمان ازشرم رنگ خون گرفت

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: اسمان ازشرم رنگ خو...

دانلود نوحه کربلا با من بگو از خاک خونینت سخن

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: کربلا با من بگو از خاک خونی...

دانلود نوحه بر تربت شهیدان زینب عزا گرفته

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بر تربت شهیدان زینب عزا...

دانلود نوحه اسمان غرقه به خون از شفق تنگ غروب .28 صفر 88 با کیفیت عالی

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: اسمان غرقه به خون از شفق تنگ غروب .28 صفر 88 با کیفی...