دانلود نوحه دشنه بر لب تشنه خنجر بر تار حنجر

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: دشنه بر لب تشنه .م...

دانلود نوحه شیون بنمایید برکشته اکبر خون گریه کنم من بر این لاله پرپر

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شیون بنمایید برکشته اکبر خون گریه کنم من بر این لال...

دانلود نوحه اربعین است اربعین کربلا هر طرف غوغایی از غمها بپا

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: اربعین است اربعین کربلا هر طرف غوغایی از غم...

دانلود نوحه ای لاله لاله ای خونین پیکر از داغ هجرت میزنم بر سر .1374

نوشته شده توسط:Admin | ۳ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ای لاله لاله ای خونین پیکر از داغ هجرت میزنم بر سر ....

دانلود نوحه اجرای قدیمی خواهری غم زده از شام بلا می اید .1371

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: اجرای قدیمی خواهری غم زده از شام بلا می اید ....

دانلود نوحه تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی (رحلت امام )1368

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی (رحلت امام...

دانلود نوحه زینب ز سوز سینه رو کرده برمدینه . محرم 90

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: زینب ز سوز سینه رو کرده برمدینه . م...

دانلود نوحه خوش امدی خواهر قهرمانم زینب سرفراز قد کمانم

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: خوش امدی خواهر قهرمانم زینب سرفراز قد ک...

دانلود نوحه بابا علی اضغر ز چه رو غرق به خونی ای غنچه ی پرپر زچه رو غرق به خونی

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بابا علی اضغر ز چه رو غرق به خونی ای غنچه ی پرپر زچه رو غرق ب...

دانلود نوحه اجرای قدیمی این قوم که فارغ ز جهان گذرانند

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: اجرای قدیمی این قوم که فارغ ز جهان گذر...

دانلود نوحه رو به سوی خیمه ها زینب شتابان میرود

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: رو به سوی خیمه ها زینب شتابان ...

دانلود نوحه ای خدا مگر تیر در کف دشمن کم بود . محرم 90

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ای خدا مگر تیر در کف دشمن کم بود . م...

دانلود نوحه نه بدیده نورم نه بتن توانم بنشینم و خون جگر فشانم

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: نه بدیده نورم نه بتن توانم بنشینم و خون جگر ف...

دانلود نوحه میان خیمه ها زینب صدا میزد حسین جانم .اجرای قدیمی

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: میان خیمه ها زینب صدا میزد حسین جانم .اجرای...

دانلود نوحه سر جدا از تن به روی نی نشسته .محرم 90

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: سر جدا  از تن به روی نی نشسته .م...