دانلود نوحه ز هجران تو میسوزم کنار بسترت بابا . 28 صفر 88

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ز هجران تو میسوزم کنار بسترت بابا . 28 ...

دانلود نوحه گفت ای مرغ چرا حال پریشان داری

نوشته شده توسط:Admin | ۲۹۵۵ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: گفت ای مرغ چرا حال پریشا...

دانلود نوحه اسمان غرق به خون از شفق تنگ غروب

نوشته شده توسط:Admin | ۳ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: اسمان غرق به خون از شفق تن...

دانلود نوحه نیمه شبان زهرا خسته دل و تنها بر بدنی بی سر میگرید

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: نیمه شبان زهرا خسته دل و تنها بر بدنی بی سر می...

دانلود نوحه رو به سوی خیمه ها زینب شتابان میرود . محرم 90

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: رو به سوی خیمه ها زینب شتابان میرود . م...

دانلود نوحه امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود . محرم 90

نوشته شده توسط:Admin | ۴ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود . م...

دانلود نوحه چو دیدم رفتنت گفتم ز میدان برنمی گردی از فخری . محرم 90

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: چو دیدم رفتنت گفتم ز میدان برنمی گردی  . م...

دانلود نوحه تویی ان غرقه به خونی که بزرگ شهدایی

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: تویی ان غرقه به خونی که بزرگ ...

دانلود نوحه رقیه امشب پدر ندارد شب غریبی سحر ندارد.محرم 90

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: رقیه امشب پدر ندارد شب غریبی سحر ندارد.مح...

دانلود نوحه هفتادو دو پروانه پروانه فرزانه با کیفیت عالی

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: هفتادو دو پروانه پروانه فرزانه با کیفیت ...

دانلود نوحه ز چه ای مرغ سحر خسته و بی بال و پری از فخری

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ز چه ای مرغ سحر خسته و بی بال و...

دانلود نوحه ز هجران تو میسوزم کنار بسترت بابا .28 صفر 76

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ز هجران تو میسوزم کنار بسترت بابا .28 صف...

دانلود نوحه هر طرف مینگرم نیزه و شمشیر است از حسین فخری

نوشته شده توسط:Admin | ۳ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: هر طرف مینگرم نیزه و شمشیر...

دانلود نوحه این سره پر ز خون ببین کنار مصطفی (نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: این سره پر ز خون ببین کنار مصطفی (نوحه قدیمی بوش...

دانلود نوحه امده رحلته خاتم انبیا در عزا و غمش عالم و کبریا

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: امده رحلته خاتم انبیا در عزا و غمش عالم و ک...