دانلود نوحه وای از ان سجده که شمشیر بلا طالب اوست

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: وای از ان سجده که شمشیر بلا طالب ...

دانلود نوحه هیچ دردی بدتر از تنهایی مظلوم نیست

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: هیچ دردی بدتر از تنهایی مظلوم ...

دانلود نوحه اهل سما دهند ندا قد قتل المرتضی

نوشته شده توسط:Admin | ۳ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: اهل سما دهند ندا قد قتل الم...

دانلود نوحه ارام کن گریه ای دختر زهرا یک لحظه شو خاموش تا جان دهد بابا

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ارام کن گریه ای دختر زهرا    یک لحظه شو خاموش تا جان دهد ...

دانلود نوحه امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست .رمضان 91

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: امشب به بام کیوان فریاد وا علیاست .رمضا...

دانلود نوحه صدای ناله می اید ز محراب .رمضان 91

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: صدای ناله می اید ز محراب .رمضا...

دانلود نوحه انکه زد خیمه گه عشق در دل دلدار علیست .رمضان 91

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: انکه زد خیمه گه عشق در دل دلدار علیست .رمضا...

دانلود نوحه این کیه حبل المطینه مرشد روح الامینه .رمضان 91

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: این کیه حبل المطینه  مرشد روح الامینه .رمضا...

دانلود نوحه شیعه عزای سالار دین است .رمضان 91 (نوحه قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شیعه عزای سالار دین است .رمضان 91 (نوحه قدیمی بوش...

دانلود نوحه بنال ای دل که ما را خاک عالم برسر است امشب.رمضان 91

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: بنال ای دل که ما را خاک عالم برسر است امشب.رمضا...

دانلود نوحه غرق به خون شد فرق عدالت مولا علی جان

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: غرق به خون شد فرق عدالت مولا علی...

دانلود نوحه ایها الناس چه گویم به شما (با کمی تغییر در وزن و شعر )

نوشته شده توسط:Admin | ۰ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: ایها الناس چه گویم به شما (با کمی تغییر در وزن و ش...

دانلود نوحه از دیده خون جاری شود امشب ز هجران علی

نوشته شده توسط:Admin | ۲ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود:  از دیده خون جاری شود امشب ز هجران...

دانلود نوحه گریان یتیمان علی از داغ هجران علی

نوشته شده توسط:Admin | ۴ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود:  گریان یتیمان علی از داغ هجران...

دانلود نوحه شیعه زن به سر ز ره وفا محرم 91 (واحد قدیمی بوشهری)

نوشته شده توسط:Admin | ۱ دیدگاه
[حسینیه زایر علی خرمشهر] دانلود نوحه های حسین فخری لینک دانلود: شیعه زن به سر ز ره وفا محرم 91 (واحد قدیمی بوش...